Navigace

Obsah

Dokumenty


Informace z obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Usnesení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Usnesení Z/7/2019 ze dne 23.09.2019 E 01.10.2019 02.10.2022
Usnesení č. Z/6/2019 z 17.7.2019 03.08.2019 31.12.2019
Usnesení č. Z/5/2019 z 27.05.2019 06.06.2019 31.12.2019
Usnesení č. Z/4/2019 z 11.03.2019 21.03.2019 31.12.2019

Informace z jiných úřadů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Uzavírka - objížďka silnice II/395 Košíkov - Velká Bíteš od 5.3. do 17.6.2017 E 27.02.2017 17.06.2020
Úplná uzavírka silnice II/395 Košíkov-Velká Bíteš, v podjezdu pod dálnicí D1, v rámci stavby D1 Modernizace od 5.3. do 17.6.2017
Novinky na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů v roce 2016 23.02.2016
Vyjádření o existenci nadzemních, nebo podzemních sítích 29.01.2016

Veřejné zakázky, smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Zbraslav - smlouva 24.09.2019 31.12.2019
smlouva z 25.04.2019
Smlouva o dílo - Zbraslav chodník k ZŠ 30.08.2019 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2016 o poskytnutí dotace 04.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2016 o poskytnutí dotace

Výroční zprávy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Poplatky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Poplatky za pronájem kulturního domu 30.11.2016
od 1.1.2017

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Odpověď na žádost 8811/2019 dle zák. č. 106/1999 ze dne 27.08.2019 E 27.08.2019 28.08.2022
Odpověď na žádost 8811/2019 dle zák. č. 106/1999 ze dne 27.08.2019
Žádost o informace OZB/597/2019 11.06.2019 31.12.2019
Žádost o informace OZB/277/2019 21.03.2019 31.12.2019
Žádost o informace OZB/1247/2018 E 10.01.2019 11.01.2022
Žádost o informace OZB/769/2017 E 17.08.2017 18.08.2020
Žádost o informace OZB/769/2017
Žádost o informace OZB/688/2017 E 11.08.2017 12.08.2020
Žádost o informace OZB/688/2017 - dotazník CODES CZ s.r.o.
Žádost o informace OZB/566/2017 E 28.06.2017 29.06.2020
Žádost o informace OZB/312/2017 E 30.03.2017 31.03.2020
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - nakládání odpadů v obci
Žádost o informace OZB/96/2016 21.01.2016

Územní plán obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Územní plán Zbraslav 25.04.2013

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Směrnice 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 12.12.2018 02.01.2020
Směrnice 1/2016 pro zadávání zakázek malého rozsahu 29.12.2015 02.01.2019
Pravidla pro hlášení zpráv obecním rozhlasem 28.12.2015
Vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích 16.12.2015
Vyhláška č. 5/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2015
Vyhláčka č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2015
Vyhláška č. 4/2015 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 16.12.2015
Formulář: Finanční vyúčtování dotací poskytnutých obcí 08.12.2015
Nařízení obce Zbraslav č. 1/2013 Tržní řád 16.12.2013
Směrnice č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 14.09.2012
Směrnice č. 3/2011 pro poskytování dotací z rozpočtu obce Zbraslav 31.12.2011
Vyhláška č.1/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 22.08.2011
Pokyn č.1/2010 k provozu kulturního domu 01.12.2010
Vyhláška č.2/2002 Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav 23.12.2009
Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav
Vyhláška č.1/2009 - Požární řád obce Zbraslav 17.12.2009
Požární řád obce Zbraslav
Nařízení č. 1/2003 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů 25.11.2003

Účetní výkazy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Účetní výkazy 2017 E 25.04.2018 26.04.2021
Účetní výkazy 2017
Účetní výkazy 2015 13.05.2016

Formuláře

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Formuláře - stavební úřad E 16.01.2018 17.01.2021