Navigace

Obsah

Dokumenty


Informace z obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva 10.03.2020
dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření

Usnesení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Informace z jiných úřadů

Veřejné zakázky, smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva č OZB/S/67/2020 E 12.09.2020 13.09.2023
Veřejnoprávní smlouva č. OZB/S/67/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH Zbraslav
Veřejnoprávní smlouva č OZB/S/64/2020 E 12.09.2020 13.09.2023
Veřejnoprávní smlouva č OZB/S/64/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Centrum volného času ZUBR
Veřejnoprávní smlouva č OZB/S/66/2020 E 08.09.2020 09.09.2023
Veřejnoprávní smlouva č OZB/S/66/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Římskokatolická farnost Zbraslav
Přeložka části distribuční soustavy u ČOV Zbraslav E 12.12.2019 13.12.2022

Výroční zprávy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Poplatky

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Odpověď na žádost 8811/2019 dle zák. č. 106/1999 ze dne 27.08.2019 E 27.08.2019 28.08.2022
Odpověď na žádost 8811/2019 dle zák. č. 106/1999 ze dne 27.08.2019
Žádost o informace OZB/1247/2018 E 10.01.2019 11.01.2022
Žádost o informace OZB/96/2016 21.01.2016

Územní plán obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Územní plán Zbraslav 25.04.2013

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.11.2020 26.11.2020
Pravidla pro poskytování příspěvků - sociální program obce Zbraslav 21.09.2020 01.09.2021
Pravidla pro poskytování příspěvků - sociální program obce Zbraslav.
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen od 01.7.2020 07.07.2020
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen od 01.7.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 18.03.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1992
Vyhláška č. 1/2020 kterou se mění a doplňuje vyhl. č. 2/2019 28.02.2020
Vyhláška č. 2/2020 kterou se ruší vyhláška č. 2/2002 28.02.2020
Vyhláška č. 3/2020 o stanovení systému sběru ... komunálních odpadů 28.02.2020
Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav 12.02.2020
Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav 12.02.2020
Vyhláška o Obecních symbolech 1/1995 14.01.2020 31.01.2025
Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému sběru odpadů 01.01.2020
Vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
Směrnice č. 5/2019 pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce E 22.11.2019 23.11.2022
Směrnice č. 5/2019 pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Zbraslav od roku 2020 = Neinvestiční dotace pro zájmové spolky v celkové výši 125.000 Kč.
Obecně závazná vyhláška obce Zbraslav č. 1/2016 o nočním klidu 01.01.2017 31.08.2017
Pravidla pro hlášení zpráv obecním rozhlasem 28.12.2015
Vyhláška č. 4/2015 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 16.12.2015
Nařízení obce Zbraslav č. 1/2013 Tržní řád 16.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce Zbraslav č. 1/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 22.08.2011 06.09.2011
Obecně závazná vyhláška obce Zbraslav č. 1/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Pokyn č.1/2010 k provozu kulturního domu 01.12.2010
Vyhláška č.2/2002 Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav 23.12.2009
Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav
Vyhláška č.1/2009 - Požární řád obce Zbraslav 17.12.2009
Požární řád obce Zbraslav
Nařízení č. 1/2003 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů 25.11.2003

Účetní výkazy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Účetní výkazy 2017 E 25.04.2018 26.04.2021
Účetní výkazy 2017
Účetní výkazy 2015 13.05.2016

Formuláře

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o příspěvek na obědy 21.09.2020 01.09.2021
Žádost o příspěvek na obědy - k vyplnění.