Navigace

Obsah

Zpět

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva

dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření

Mimořádné opatření 10.3.2020

odkaz na informace JMK:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408283&TypeID=2

 

Vyvěšeno: 10. 3. 2020

Zodpovídá: Ing. Jana Valová

Zpět