Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OZB/1247/2018

Žádost o informace OZB/1247/2018

Žádost OZB/1247/2018:

Tento email byl vygenerován automaticky z epodatelny obce Zbraslav

 

Odesílatel: xxxxxxxxxxxx

Datum narození: xxxxxxxxxxxxxx

Adresa:

            xxxxxxxxxxxx

            Zbraslav  664 84

 

Telefon:    xxxxxxxxx                    E-mail:     xxxxxxxxxxx

 

Věc: Žádost

 

Vážená paní

Ing. Jana Valová

Starosta obce Zbraslav

Komenského 109

664 88 Zbraslav

 

Vážená paní starostko,

Ve smyslu rozsudku NSS ze dne 25. srpna 2005, č.j. 6 As 40/2004-6 žádám o zaslání zápisů ze zasedání Obecního zastupitelstva obce  Zbraslav, konaného 19.listopadu 2018 a  17.prosince 2018.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

 

xxxxxxxxxxxxx

Nar.xxxxxxxxxxx

Bytem Zbraslav, xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa pro doručování:  xxxxxxxxxxxxx

 

Odesláno dne 27.12.2018 prostřednictvím epodatelny

 

Odpověď OZB/1247/2018

kopie zápisu č. Z/2/2018

Kopie zápisu Z/3/2018

Odesláno dne 10.01.2019 prostřednictvím epodatelny  

 

Vyvěšeno: 10. 1. 2019

Datum sejmutí: 11. 1. 2022

Zodpovídá: Ing. Jana Valová

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět