Navigace

Obsah

Bezpečná pěší trasa obcí - I. etapa 2015 -2017

ChodníkyChodník po opravě

 

Cíl projektu: výstavba a rekonstrukce chodníků na ulici Malinovského

Celkové uznatelné náklady : 3.230.135,55 Kč 

Dotace SFDI :  2.470.153,00 Kč  

                                                                                                                                                                                      Doba realizace projektu: 2015-2017  

Popis projektu

Stavba řeší vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků na ulici Malinovského v obci Zbraslav. Nové chodníky splňují bezbariérové řešení pro hendikepované občany, rodiče s kočárky ap. Realizace projektu zvýší bezpečnost pohybu chodců v obci.

Výsledky: Stavba v celém rozsahu slouží k projektovanému účelu. 

Realizátor projektu

Název: Obec Zbraslav, IČ: 00282910, Ulice: Komenského 105,  Zbraslav                                                                               

www: http://zbraslavubrna.cz/

 

Tento projekt je spolufinancován  Státním fondem dopravní infrastruktury.

 

SFDI