Navigace

Obsah

Depozitář knihovny a výpočetní technika 2016
Dokument ke stažení

 

Depozitář knihovny a výpočetní technika  
 

...   ...

 


Cíl projektu: rozšíření knihovny, nové police a regály na knihy, zázemí pro personál knihovny

Dotační titul: Program rozvoje venkova JMK 2016
Částka dotace: 50.000,- Kč
Celková částka projektu: 135.046,-Kč

Doba realizace projektu: rok 2016

 

Popis projektu

V kulturním domě se nachází obecní knihovna, která se těší dlouholeté tradici a přízni občanů. Prostory a vybavení se staly pro rozšiřující se knihovnu již nevyhovujícími a proto byl v roce 2016 realizován projekt, který měl za cíl obnovit nedostačující depozitář knihovny a celkově zatraktivnit knihovnu zejména pro mladé čtenáře. Byly pořízeny nové policové regály na knihy, vytvořen dětský koutek na čtení a čítárna pro starší děti a dospělé.

Vzhledem k navýšení počtu knih i výpůjček se částečně obnovila výpočetní technika a byl vytvořen adekvátní pracovní prostor pro personál. V rámci projektu došlo rovněž k rozšíření prostoru knihovny, opravě zdí a instalaci nového topení, které je pro správný chod knihovny nezbytné.

 

Výsledky                   V současné době je projekt ukončen a nový depozitář instalován a již plně využit.                 

Realizátor projektu              

Název: Obec Zbraslav
IČ: 00282910

Ulice: Komenského 105
PSČ: 66484

 

Tento projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem - Program rozvoje venkova JMK 2016.

.