Navigace

Obsah

Nákup elektromobilu pro obec Zbraslav

elektromobil

Cíl projektu:  úspora energií, ochrana životního prostředí

Rozhodnutí č. : 02051821
Celková výše podpory formou dotace: 250.000,- Kč
Doba realizace projektu:  březen  2019

Popis projektu

Předmětem projektu je nákup  komunálního stroje, jehož hlavním cílem je úspora energií a ochrana životního prostředí. Automobil je užitkový a je využíván na svoz komunálního odpadu, bioodpadu, pro obstarávání obce a přispěl k efektivnějšímu a hospodárnějšímu využívání věcných prostředků v obci a je šetrný k životnímu prostředí.

Dodavatel: GARDEN Studio, s.r.o., Brno

Označení vozidla: Elektromobil G4, tovární značka GOUPIL.  Výsledky: stroj byl předán k užívání.                                   Realizátor projektu: Obec Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav, IČO: 00282910

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Ministerstvo životního prostředí, internetové stránky: www.sfzp.czwww.mzp.cz