Navigace

Obsah

Oprava elektroinstalace KD I. etapa 2016
Dokument ke stažení

 

Oprava elektroinstalace KD  I.etapa
 

Oprava elektroinstalace KD I. etapa___________________________________________________________

 


Cíl projektu: oprava nevyhovující elektroinstalace – nové hlavní rozvody, zásuvky, světla -  I. etapa

Dotační titul: Program rozvoje venkova JMK 2016
Částka dotace: 200.000,- Kč
Celková částka projektu: 601.775,-Kč

 

Popis projektu

Kulturní dům v obci Zbraslav se dlouhodobě potýkal s nevyhovující elektroinstalací. Provedená revize ukázala, že elektroinstalace je nejen nevyhovující, ale dokonce činí prostory nebezpečnými a hrozí zde riziko úrazu elektrickým proudem.

Při následné opravě byly vyměněny hlavní rozvody, rozvaděče RP, RZ, RR, RO i RK a vybudovány nové pojistkové skříně. Rovněž byly nově rozmístěny zásuvky i osvětlení včetně nouzového v přísálí, vestibulu, knihovně a klubovnách.

Cílem projektu je také zvýšit bezpečnost objektu, čehož se bezpochyby docílilo, stejně jako úspory, kterou nové osvětlení přinese i do budoucna a v rámci dalších etap oprav.

 

Výsledky                   V současné době je I. etapa projekt ukončena a elektroinstalace ve výše zmíněných prostorách je plně funkční.

 

Realizátor projektu

Název: Obec Zbraslav
IČ: 00282910

Ulice: Komenského 105
PSČ: 66484

 

Tento projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem - Program rozvoje venkova JMK 2016.

.