Navigace

Obsah

Pořízení nového automobilu pro JSDH 2016
Dokument ke stažení
 

Pořízení nového automobilu pro JSDH


...   ...

 


Cíl projektu: pořízení nového automobilu pro sdružení hasičů v obci

Dotační titul: Program rozvoje venkova JMK 2016
                      Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR
Částka dotace: 250.000,- Kč (JMK)
                         375.000,- Kč (MV-GŘ HZS ČR)
Celková částka projektu: 857.890,-Kč
Doba realizace projektu:
rok 2016

 

Popis projektu

Sdružení dobrovolných hasičů ve Zbraslavi za své dlouholeté působení zasahoval již u nespočtu požárů a mimořádných událostí jako jsou například povodně. Je součástí Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a spadá i do zóny havarijního plánování JE Dukovany.

Právě z těchto důvodů je nezbytnou součástí jejich vybavení vozový park, v němž chyběl dopravní automobil, který by umožnil efektivní převoz a přesun členů jednotky a jejich střídání při kalamitních stavech. Doposud byl k těmto účelům využíván značně zastaralý a již technicky a kapacitně nevyhovující automobil. Nahrazen byl dopravním automobilem FORD TRANSIT upraveným podle zákonných norem pro hasičská auta. Mimo zefektivnění činnosti hasičské jednotky, dojde nákupem nového automobilu i k značné úspoře při nákupu pohonných hmot.

 

Výsledky             V současné době je projekt ukončen, automobil zaregistrován a předán k užívání.

 

Realizátor projektu

Název: Obec Zbraslav
IČ: 00282910

Ulice: Komenského 105
PSČ: 66484

 

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem – Program rozvoje venkova JMK 2016 a Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR.

. ...