Navigace

Obsah

Údržba a oprava hřbitovní zdi 2016
Dokument ke stažení

 

Údržba a oprava hřbitovní zdi

 

... ...

 


Cíl projektu: obnova a údržba hřbitovní zdi a jejího okolí

Dotační titul: Ministerstvo zemědělství – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
                        
Částka dotace: 437.500,- Kč          
Celková částka projektu: 627.613,70,- Kč

Doba realizace projektu: rok 2016

 

Popis projektu

Hřbitovní zeď, která je nedílnou součástí obecního hřbitova, se v posledních letech začala rozpadat a docházelo zde k postupné erozi materiálu, zejména vlivem povětrnostních podmínek a zarůstáním náletových a popínavých rostlin. Zmíněné problémy měly značný dopad na stabilitu zdi a bylo tedy nezbytné přistoupit k její celkové obnově a údržbě.

Kamenná zeď musela být nejprve zbavena rostlin, aby byl následně vyhodnocen rozsah údržbových prací. U narušené zdi došlo místy k jejímu rozebrání a byla znova postavena a kvalitněji zaspárována a zabetonována. Díky provedeným pracím se podařilo zeď nejen opravit, ale také stabilizovat. Po dokončení údržbových a opravných prací byl proveden rovněž úklid všech hrobových míst podél zdi.

 

Výsledky             V současné době je projekt ukončena hřbitovní zeď opravena.

Realizátor projektu  

Název: Obec Zbraslav
IČ: 00282910

Ulice: Komenského 105
PSČ: 66484

 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem zemědělství – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.

...