Navigace

Obsah

Zbraslav sportuje - nová sportovní hala 2019

Sportovní hala

Cíl projektu:  Hala bude  sloužit základní škole, mateřské škole a veřejnosti. Zbraslav je obcí spádovou a sjíždí se sem za sportem občané z dalších okolních vesnic.Cílem projektu je tedy umožnit základní škole plnit svou základní funkci -  plnohodnotné vzdělávání a dále přispět k rozvoji tělovýchovy a sportu a také podpořit místní spolky a vytvořit místo, které bude centrem pro široké okolí.

Celkové náklady: 22 158 187,00 Kč
Celková výše podpory formou dotace JMK : 250.000,- Kč
Doba realizace projektu:  2018 / 2019

Popis projektu:

Projekt Zbraslav sportuje byl zaměřen na výstavbu víceúčelové sportovní haly. Hala byla přistavěna k objektu novostavby sociálního zařízení tělocvičny a to v areálu ZŠ ve Zbraslavi, Komenského 280. Hala bude sloužit, jak pro potřeby školní výuky, tak pro základní tělovýchovnou a sportovní činnost obyvatel obce a obcí okolních. Parametry je hala navržena tak, aby umožňovala využívání pro soutěžní hraní volejbalu, basketbalu, futsalu a dalších sportů a to za případného využití úprav rozměrů hřišť dle národních pravidel. Projekt je řešen ve vazbě na stávající objekty a reaguje na zvyšující se poptávku po těchto službách.

Dodavatel: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Realizátor projektu: Obec Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav, IČO: 00282910

Tento projekt je spolufinancován z dotačního programu: Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018".