Navigace

Obsah

Základní informace a doporučení pro občany - koronavirus COVID-19

Covid Desatero

Aktuální epidemiologická situace v ČR k 25.10.2020

Krizová linka obce Zbraslav

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest od 22.10.2020

Usnesení vlády Orgány veřejné správy od 22.10.2020

Omezení volného pohybu osob od 28.10.2020

Zákaz maloobchodu a služeb od 28.10.2020

Nouzový stav od 5.10.2020

 

(ALL) Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření (prodloužení zákazu návštěv zdrav. a soc. zařízení, zákaz třetí osoby u porodu)

 

(ALL) Nová krizová opatření platná od 17.10.2020 (vč. nařízení o využití Armády ČR)

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Příručka pro ochranu obyvatel

Příručka Jaderné elektrárny Dukovany

 


Jak řešit krizové situace

Modrá linka

Evakuace a obuštění domu nebo bytu

Použití hasicího přístroje

Hasicí přístroj

Když zazní sirény

Vytápění

Jak postupovat při evakuaci

Evakuační zavazadlo

Senioři a kriminalita

Povinnosti vůči hasičům

Blackout

Brožura blondýnky

Dobrovolná pomoc

Když neteče voda z kohoutku

 


Informace v krizových situacích - krizové řízení

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života naší obce.


Bližší informace najdete na:

Odkazy

 


Povinnosti spolků podle Občanského zákoníku

Informační leták - činnost spolků