Zbraslav - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

ČOV Zbraslav - publicita dotace JMK
Vyvěšeno: 25. 2. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 29. 4. 2022 Datum sejmutí: 31. 10. 2022
Vyvěšeno: 29. 4. 2022 Datum sejmutí: 31. 10. 2022
Vyvěšeno: 29. 4. 2022 Datum sejmutí: 31. 10. 2022
Usnesení Z/22/2021 z 10.11.2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 11. 2021 Datum sejmutí: 25. 11. 2024
Přeložka části distribuční soustavy u ČOV Zbraslav Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 12. 2019 Datum sejmutí: 13. 12. 2022
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen služebnosti na pozemcích Obce Zbraslav Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 8. 9. 2020
od 1.1.2017
Vyvěšeno: 30. 11. 2016
Vyvěšeno: 18. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2028
Vyvěšeno: 18. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Vyvěšeno: 18. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Odpověď na žádost 8811/2019 dle zák. č. 106/1999 ze dne 27.08.2019 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Odpověď na žádost 8811/2019 dle zák. č. 106/1999 ze dne 27.08.2019
Vyvěšeno: 27. 8. 2019 Datum sejmutí: 28. 8. 2022
Vyvěšeno: 25. 4. 2013
objem finančních prostředků vyčleněných na neinvestiční dotace pro rok 2022 ve výši  Kč 130.000,--
Vyvěšeno: 21. 11. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen od 01.7.2020
Vyvěšeno: 7. 7. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1992
Vyvěšeno: 18. 3. 2020
Vyvěšeno: 14. 1. 2020 Datum sejmutí: 31. 1. 2025
Směrnice č. 5/2019 pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Směrnice č. 5/2019 pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Zbraslav od roku 2020
Vyvěšeno: 22. 11. 2019 Datum sejmutí: 23. 11. 2022
Vyvěšeno: 12. 12. 2018 Datum sejmutí: 1. 1. 2025
Vyvěšeno: 1. 1. 2017 Datum sejmutí: 31. 8. 2017
Obecně závazná vyhláška obce Zbraslav č. 1/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Vyvěšeno: 22. 8. 2011 Datum sejmutí: 6. 9. 2011
Řád veřejného pohřebiště obce Zbraslav
Vyvěšeno: 23. 12. 2009
Požární řád obce Zbraslav
Vyvěšeno: 17. 12. 2009
Vyvěšeno: 13. 5. 2016